Je bent niet verplicht om het standaard medisch attest periodiek te actualiseren, bijvoorbeeld om de x aantal maanden. Het is immers de DVZ die het tijdstip van behandeling bepaalt.

Je hebt wel de taak om de DVZ een beeld te geven van de actuele medische situatie. Ga er niet van uit dat de DVZ-arts je onderzoekt of zich wendt tot je arts om de actuele situatie te kennen.

Verstuur de actualisatie van je medisch attest per aangetekend schrijven.

Een nieuw medisch attest is vereist in alle volgende gevallen:

  • verandering van de medische situatie of behandeling (bijvoorbeeld andere medicatie)
  • verstrijken van de behandelingstermijn van die ziekte zoals vermeld in het initiële medisch attest die toch moet worden verdergezet
  • resultaten van bijkomend onderzoek waarin in het initiële medisch attest wordt verwezen
  • op uitdrukkelijk verzoek van de DVZ

Je mag er niet op rekenen dat je als aanvrager opgeroepen wordt voor een medisch onderzoek. Dat gebeurt slechts héél uitzonderlijk.

Als de medische situatie duidelijk is of als vaststaat dat de situatie niet ernstig is, dan zal de DVZ je niet oproepen voor een medisch onderzoek of voor een bijkomend advies (artikel 5 van de memorie van toelichting van de wet van 11 september 2006).

Extra informatie