Gebruik bij medische regularisatie (9ter)

Een correct ingevuld standaard medisch attest is één van de voorwaarden voor een ontvankelijke 9ter-aanvraag.

Je advocaat gebruikt de informatie in het attest om je slaagkansen in een procedure voor medische regularisatie (9ter) te evalueren. Hij vertrekt vanuit de concrete info in het medisch attest om op zoek te gaan naar de behandelingsmogelijkheden in het herkomstland.

Mogelijks contacteert je advocaat je arts voor verheldering bij de zoektocht.

Gebruik bij verblijfsoriëntatie

Als er geen kans op slagen is voor medische regularisatie, dan kan de hulpverlener je oriënteren naar zelfstandige terugkeer en de nadelen van onwettig verblijf bespreken.

Het medisch attest kan ook gebruikt worden om medische voorzorgen te treffen, bijvoorbeeld in het kader van terugkeer. Zo weten de ondersteunende diensten dat zij op zoek moeten gaan naar een rolstoel, aangepast onderwijs, enz.

Gebruik bij andere (verblijfs)procedures

Je kan met het standaard medisch attest een uitstel van vertrek om medische redenen aanvragen.

Het standaard medisch attest is ook noodzakelijk voor de evaluatie van het opstarten van de procedure om verlengde materiële opvang of OCMW-steun bij medische overmacht. Voor verlengde medische opvang is er een specifiek medisch attest van Fedasil.

Extra informatie