Ernstige ziekte

Je moet lijden aan een ziekte die:

  • een reëel risico inhoudt voor je leven of fysieke integriteit of
  • een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in je land van herkomst of het gewoonlijk verblijf. 

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)-arts onderzoekt je medische toestand (volgens je medisch attest en eventueel een bijkomend medisch onderzoek).

Adequate medische zorg in je herkomstland

De medische zorgen voor je ziekte zijn niet adequaat als ze niet beschikbaar of toegankelijk zijn in je herkomstland of in het land waar je wettig kunt verblijven.Hetzelfde geldt wanneer er een onzekere of een zeer beperkte beschikbaarheid is.

Beschikbaarheid alleen volstaat niet. De medische zorg moet ook toegankelijk zijn.

De DVZ houdt rekening met de feitelijke en individuele toegankelijkheid van de medische zorgen. Daarbij zijn deze factoren van belang:

  • financiële (toegang tot werk en sociale zekerheid, bestaan van een sociaal en familiaal netwerk,...)
  • etnische
  • religieuze
  • gender
  • politieke
  • geografische
  • veiligheidsfactoren

Het volstaat niet te bewijzen dat de zorgverstrekking in België beter is dan in je land van herkomst. Als de medische zorg in je land van herkomst een aanvaardbare kwaliteit heeft, heb je geen recht op medisch verblijf in België.

Vaak is het moeilijk om kwalitatieve informatie te krijgen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen.

Lees daarover meer onder 'medische herkomstlandeninformatie'.

Extra informatie