Verblijfsrecht van beperkte duur

Je verblijfsrecht als derdelands student is altijd beperkt tot de duur van je studies.

Je kan als derdelands student nooit een verblijfsrecht van onbepaalde duur bekomen.

Als je in België wil blijven, moet je uitkijken naar andere mogelijkheden:

  • Als werknemer voor de duur van de arbeidskaart
  • Gezinsvorming

Je kan je aanvraag bij de gemeente indienen als je nog in legaal verblijf bent.

Einde van je verblijfsrecht

Op het einde van jouw studies moet je het grondgebied verlaten. Doe je dat niet, dan kan je een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen. Als je geen gevolg geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten, dan verblijf je in België zonder wettige verblijfstitel.

De minister van Binnenlandse Zaken kan je voortijdig, dus vóór het einde van je verblijfsrecht, een bevel om het grondgebied te verlaten geven wanneer:

De minister van Binnenlandse Zaken of DVZ kan je voortijdig, dus vóór het einde van je verblijfsrecht, een bevel om het grondgebied te verlaten geven. Dat kan in de volgende gevallen:

  • Je besteedt zoveel aandacht aan je studentenjob dat het je studies hindert.
  • Je geeft verstek voor je examens zonder geldige reden.
  • Je kan geen voldoende bestaansmiddelen bewijzen. En jij of een gezinslid hebben meer dan 3 maanden OCMW-steun (voor een maandelijks bedrag gelijk aan het leefloon) genoten in het afgelopen jaar, zonder dat die hulp werd terugbetaald binnen de 6 maanden na de laatste uitkering van de hulp. 
Extra informatie