Hoger onderwijs

Je volgt hoger onderwijs aan een door de bevoegde overheid erkende instelling.

Een privéschool, die erkend noch gesubsidieerd wordt door de Belgische staat, komt niet in aanmerking voor een verblijf als student. Je kan wel een aanvraag indien voor een visum D op basis van artikel 9 Verblijfswet.

Hogere studie of uniek voorbereidend jaar

Je hogere studie moet leiden tot een diploma van graduaat, bachelor, master of doctor. Andere opleidingen komen niet in aanmerking tenzij het past binnen het unieke voorbereidend jaar met als doel

  • de landstaal (Nederlands, Frans, Duits) te leren bij een Universitair Talencentrum (UTC) indien dat noodzakelijk is voor de daaropvolgende geplande opleiding
  • noodzakelijke aanvullende kennis te verschaffen vereist om toegang te krijgen tot de geplande opleiding 

Wil je starten met een voorbereidend jaar dan moet je ook al een voorlopig toelatingsbewijs of een gedetailleerd studieplan voorleggen voor de daaropvolgende hogere studie.

Volg je lager of secundair onderwijs, of hogere studies aan een niet door de overheid erkende instelling, dan kan je als derdelands student geen verblijfsrecht op basis van artikel 60 Verblijfswet krijgen. Dat kan dan wel eventueel op grond van artikel 9 Verblijfswet.

Voltijdse hogere studie

Je moet een voltijdse hogere studie volgen met minimum 54 studiepunten (ECTS credits). 

Onderwijs met een beperkt uurrooster is dus niet toegestaan, tenzij dat onderwijs voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het is je laatste studiejaar met beperkt aantal credits
  • je kan onmogelijk een hoger aantal studiepunten opnemen om redenen buiten jouw wil
  • de studie vormt een voorbereiding op onderwijs met een volledig leerplan (bijvoorbeeld een voorbereidend jaar taalonderwijs) en omvat tenminste 12 lesuren per week

Voldoende bestaansmiddelen

Je moet bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voor het academiejaar 2022-2023 geldt een minimumbedrag van 730 euro per maand.

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32).

Toestemming van ouders of voogd

Ben je jonger dan 18 als je een aanvraag indient, dan moeten je ouders of wettelijke voogd schriftelijk akkoord gaan.

Ziekteverzekering

Je beschikt over een ziekteverzekering die de risico's in België dekt tijdens je geplande verblijf.

Geen gevaar voor de volksgezondheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de Belgische openbare orde of veiligheid.

 

Extra informatie