Hoger onderwijs (of voorbereidend jaar op hoger onderwijs)

Je moet hoger onderwijs volgen aan een door de overheid erkende instelling.

Volg je hoger beroepsonderwijs (HBO5)? Dan moet de opleiding tot een graduaatsdiploma leiden en dus méér dan 900 lestijden omvatten.

Ook als je een voorbereidend jaar op hoger onderwijs volgt, kan je voldoen aan deze voorwaarde. Bijvoorbeeld:

 • een 7de jaar van het secundair onderwijs
 • taalcursussen Frans, Nederlands of Duits, afhankelijk van de gemeenschap waar je zal studeren en ter voorbereiding van hoger onderwijs

DVZ aanvaardt dit voorbereidend taaljaar enkel als:

  • het je voorbereidt op het hoger onderwijs en je na afloop van het voorbereidend taaljaar onmiddellijk kan doorstromen naar deze opleiding. De voorgenomen opleiding hoger onderwijs moet eveneens voldoen aan de voorwaarden om een verblijf te krijgen als derdelands student en aangetoond worden door een voorlopig toelatingsbewijs of een gedetailleerd studieplan.
  • het minimum 12 uren per week gedurende maximum één jaar beslaat
  • de taalopleiding je hoofdbezigheid vormt
  • het leidt tot een certificaat van minstens niveau B2 dat kan behaald worden binnen één academiejaar, via een ITNA-test (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen).

Welke taalopleidingen komen in aanmerking?

     - taalopleidingen Nederlands, Frans en Duits aangeboden door de Universitaire Talencentra (UTC)

     - taalopleidingen bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) kunnen in aanmerking komen als ze voldoen aan de bovenstaande voorwaarden. Opgelet, aan bepaalde specifieke inschrijvingsvoorwaarden bij het CVO kan je niet voldoen indien je in het buitenland bent. Voor meer uitleg hierover, zie 'Hoe verloopt de procedure voor een derdelands student'.

Volg je lager of secundair onderwijs (uitgezonderd 7e jaar secundair)? Dan kan je als derdelands student geen verblijfsrecht op basis van artikel 58 Verblijfswet verkrijgen.

Wil je toch in België lager of secundair onderwijs volgen of een opleiding hoger onderwijs volgen aan niet door de overheid erkende instelling? Dan kan je op grond van artikel 9 Verblijfswet een visum aanvragen als derdelands student.

Volledig jaarplan

Je moet een volledig leerplan volgen. Avondonderwijs voldoet niet.

Een volledig jaarplan is:

 • minimum 15 uren per week en 
 • minimum 54 studiepunten (ECTS credits)

  Indien in de opleiding niet met studiepunten gewerkt wordt, maar met perioden, moet de onderwijsinstelling gevraagd worden om de perioden om te zetten in studiepunten. Deze omzetting is ook van belang voor de toekomstige vernieuwing van het verblijfsrecht.

Onderwijs met een beperkt uurrooster is dus niet toegestaan, tenzij dat onderwijs voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de studie is je hoofdbezigheid
 • de studie vormt een voorbereiding of aanvulling op onderwijs met een volledig leerplan (bijvoorbeeld een voorbereidend jaar taalonderwijs)

Regelmatige inschrijving

Het onderwijs moet gevolgd worden als regelmatig (ingeschreven) student. Dus niet als vrij student. 

Officieel onderwijs

Je volgt onderwijs in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.

Een privéschool, die erkend noch gesubsidieerd wordt door de Belgische staat, komt niet in aanmerking.

Wil je toch naar een privéschool? Dan kan je als derdelands student geen verblijfsrecht krijgen op basis van artikel 58 Verblijfswet. In dat geval vraag je op basis van artikel 9 Verblijfswet een humanitair visum aan.

Je kan ook naar België komen om onderwijs insociale promotie’ te volgen. Er is een omzendbrief van 23 september 2002 hierover. Die bepaalt de voorwaarden en mogelijke onderwijsvormen.

Voldoende bestaansmiddelen

Je moet bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voor het academiejaar 2019-2020 geldt een minimumbedrag van 666 euro per maand.

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32).

Geen gevaar voor de volksgezondheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de Belgische openbare orde of veiligheid.

 

Extra informatie