Unieburgerschap

Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Geen werk in België

Je werkt niet in België. Je bent hier dus niet economisch actief. Werk je hier in ondergeschikt verband of op zelfstandige basis? Ga dan naar de pagina 'EU-werknemer', respectievelijk 'EU-zelfstandige'.

Voldoende bestaansmiddelen

Je hebt voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat je ten laste valt van de Belgische sociale bijstand. Deze bestaansmiddelen moeten niet noodzakelijk je eigen middelen zijn, maar mogen ook afkomstig zijn van iemand anders, bijvoorbeeld je partner. De herkomst van de bestaansmiddelen is dus van geen belang.

Wanneer zijn je bestaansmiddelen ‘voldoende’? Er is geen vast bedrag vastgelegd in de verblijfswetgeving. Het Unierecht verbiedt dat. Lidstaten moeten altijd rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de Unieburger. In geen geval mag DVZ een bedrag eisen dat hoger ligt dan de tarieven van het leefloon. Dat is logisch. Zodra je een inkomen hebt dat hoger is dan het leefloontarief kan je niet ten laste vallen van de sociale bijstand. Toch vraagt DVZ in de praktijk soms een bedrag dat wel hoger is dan de leefloontarieven. Dat is in strijd met het Unierecht en kan betwist worden bij de RvV. Zelfs als je een inkomen hebt dat lager is dan het leefloontarief mag DVZ er niet automatisch vanuit gaan dat je geen voldoende bestaansmiddelen hebt. DVZ zal dit altijd geval per geval moeten beoordelen, rekening houdend met je individuele omstandigheden.

Je moet voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorkomen dat jij en je familieleden ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel. Dat betekent niet dat je geen recht hebt op steun van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (‘OCMW’). Je kan onder bepaalde voorwaarden steun genieten, maar als je een onredelijke belasting vormt voor de sociale bijstand kan de DVZ een einde maken aan je verblijf. Lees hier of je recht hebt op OCMW-steun.

Wanneer vorm je een ‘onredelijke belasting’ voor de sociale bijstand? Volgens het Unierecht moet DVZ dat geval per geval beoordelen. Het moet onderzoeken of je financiële problemen al dan niet van tijdelijke aard zijn. Het moet ook rekening houden met de duur van je verblijf in België, je persoonlijke omstandigheden en het bedrag van de uitgekeerde steun.

Ziekteverzekering

Je moet een ziekteverzekering hebben die je ziektekosten in België dekt.

Extra informatie