Unieburgerschap

Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Arbeid in loondienst

Om als EU-werknemer beschouwd te worden moet je werk hebben in België. Het moet gaan om arbeid in loondienst. Dat betekent dat je niet werkt als zelfstandige, maar als werknemer.

Je moet:

  • voor een bepaalde tijd,
  • voor iemand anders en onder het gezag van die persoon,
  • prestaties leveren.

Als tegenprestatie ontvang je een vergoeding.

Volgens het Europees Hof van Justitie is de hoogte van je vergoeding niet van belang. Ook een (zeer) lage vergoeding komt dus in aanmerking. De herkomst van de middelen waarmee de vergoeding betaald wordt is van geen tel. Zo mag het gaan om arbeid die door de overheid gesubsidieerd wordt. De vergoeding mag zelfs in natura gebeuren. De mate van productiviteit van de werknemer is niet van belang.

Het doet er niet toe of de arbeid verricht wordt onder een publiekrechtelijk statuut, dan wel een privaatrechtelijk contract. Ook het feit dat de arbeidsverhouding volgens het Belgische recht een bijzonder rechtskarakter heeft, is niet relevant. Bijvoorbeeld een 'artikel 60 tewerkstelling'. Dat is een gesubsidieerde vorm van tewerkstelling op basis van artikel 60 OCMW-wet.

Reële en daadwerkelijk arbeid

Om als EU-werknemer beschouwd te worden moet je “reële en daadwerkelijke arbeid” verrichten. Dat betekent dat arbeid die zo gering is van omvang dat het marginaal en bijkomstig blijkt te zijn, uitgesloten is. 

Het Europees Hof van Justitie aanvaardde in het verleden dat deeltijdse arbeid van slechts 10 uur per week voldoende kan zijn om reële en daadwerkelijke arbeid te zijn. Maar er zijn meerdere elementen waarmee je rekening moet houden:

  • Hoe lang heb je gewerkt? Iemand die maar twee weken 10 uur per week gewerkt heeft zal daaruit moeilijk de status van EU-werknemer kunnen bekomen. Maar het Hof van Justitie sluit niet uit dat een stagiair die gedurende 10 weken een gering aantal uren per week gewerkt heeft de status kan hebben van EU-werknemer.
  • De aard van je werk. Voor een stage is het van belang dat de stagiair voldoende uren gewerkt heeft om vertrouwd te raken met het beroep, zelfs als het in totaal maar om een gering aantal uren gaat.
  • De aard van je arbeidsverhouding. Iemand die tijdens een contract van 8 maanden uiteindelijk maar 12 dagen gewerkt heeft gedurende 5 uur per dag, kan toch beschouwd worden als 'werknemer' omdat de werknemer zich beschikbaar moest houden om te werken wanneer de werkgever hem zou oproepen.
  • De duur van je arbeidscontract is niet belangrijk. Het doet er niet toe of je werkt met een dag-, week- of jaarcontract, dan wel of je een contract hebt van onbepaalde duur.

Ten slotte impliceert het begrip “reële en daadwerkelijke arbeid” dat je arbeid een zekere economische waarde moet hebben. Dat zal bijna altijd het geval zijn.

 

Extra informatie