Bewijs Unieburgerschap

Je moet bewijzen dat je Unieburger bent. Je bewijst je Unieburgerschap met een geldig paspoort of een identiteitskaart.

Het bewijs van Unieburgerschap kan je ook leveren met een van de volgende documenten:

  • een vervallen paspoort 
  • een vervallen identiteitskaart
  • een ander bewijs

Bewijs EU-werknemer

Je bewijst dat je een EU-werknemer bent met een van de volgende documenten:

  • een verklaring van indienstneming of tewerkstelling overeenkomstig het model van bijlage 19bis (het werkgeversattest)
  • een arbeidscontract 
Extra informatie