Unieburgerschap

Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Werk zoeken

Je bent op zoek naar werk in België.

Reële kans om werk te vinden

Je hebt ook een reële kans om werk te vinden. De DVZ beoordeelt dit op basis van je persoonlijke situatie.

Hoeveel tijd krijg je om werk te vinden?

Volgens het Unierecht moet België je een redelijke termijn op het grondgebied laten verblijven, zodat je:

  • kennis kan nemen van eventuele werkaanbiedingen die bij je beroepskwalificatie passen en
  • kan solliciteren.

Het Hof van Justitie oordeelde dat een termijn van zes maanden een redelijke termijn is om werk te zoeken. Maar na het verstrijken van die termijn mag de DVZ je verblijfsrecht niet automatisch beëindigen. Als je kan aantonen dat je nog steeds werk zoekt en een reële kans hebt om werk te vinden, behoud je je verblijfsrecht.

 

 

Extra informatie