Bewijs Unieburgerschap

Je moet bewijzen dat je Unieburger bent. Je bewijst je Unieburgerschap met een geldig paspoort of een identiteitskaart.

Het bewijs van Unieburgerschap kan je ook leveren met een van de volgende documenten:

  • een vervallen paspoort 
  • een vervallen identiteitskaart
  • een ander bewijs

Bewijs dat je werk zoekt

Dit bewijs je met:

  • een inschrijving bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening, bijvoorbeeld  VDAB, of
  • kopieën van sollicitatiebrieven

Bewijs reële kans om werk te vinden

Om je reële kans om werk te vinden te beoordelen houdt de DVZ rekening met je persoonlijke omstandigheden, zoals:

  • diploma’s die je behaalde  
  • eventuele beroepsopleidingen die je volgde of zal volgen
  • de duur van je werkloosheid

Je legt dus best de bewijzen hiervan voor.

 

Extra informatie