Om een nationaliteitsverklaring in te dienen wordt in sommige gevallen een bewijs van maatschappelijke integratie gevraagd. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit voorziet in artikel 12bis de verschillende mogelijkheden om maatschappelijke integratie te bewijzen. ‘Het met succes gevolgd hebben van het inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours’ is er daar één van.

De definitie ‘het met succes gevolgd hebben van het inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours’ laat ruimte voor interpretatie. In de Vlaamse regelgeving rond inburgering spreken we alleen over het ‘inburgeringstraject’. Maar het is niet helemaal duidelijk welke attesten die in dat kader afgeleverd worden, aanvaard worden als bewijs van ‘het met succes gevolgd hebben van het inburgeringstraject’.

Lees meer op de webpagina maatschappelijke integratie in het kader van een nationaliteitsprocedure

Extra informatie