• Internationale bevoegdheid echtscheiding

    Ik ben een Iraanse vrouw die in Iran gehuwd is met een Iraanse man. Ondertussen ben ik al vijf jar alleen in België en is alle contact met mijn echtgenoot verbroken. Kan ik een echtscheidingsprocedure beginnen in België?

  • Toepasselijk recht echtscheiding

    Ik ben een Italiaanse man die in Italië gehuwd is met een Belgische vrouw. We zullen een echtscheidingsprocedure opstarten in België. Welk recht is van toepassing op onze echtscheiding?

  • Erkenning echtscheiding

    Een Turks-Belgische vrouw wendt zich tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar zij woont. Ze legt een Turks echtscheidingsvonnis voor dat zij wil laten registreren in België.

Extra informatie