• Internationale bevoegdheid erfopvolging

    Ik heb de Spaanse nationaliteit en woon in België. Zullen de Belgische rechterlijke instanties bevoegd zijn om zich uit te spreken over mijn goederen in Spanje als ik kom te overlijden? 

  • Toepasselijk recht erfopvolging

    Mijn moeder is net in België overleden tijdens een familiebezoek. Ze had de Belgische nationaliteit maar woonde al jaren in Turkije. Ze heeft goederen in België en in Turkije. Welk recht is van toepassing op de erfopvolging?

  • Erkenning erfopvolging

    Mijn tante heeft geen kinderen en komt te overlijden in Italië, waar ze op dat moment woonde. Ze heeft de Belgische nationaliteit. In een testament opgemaakt door een Italiaanse notaris laat ze een deel van haar vermogen in België en in Italië aan mij over. Wordt het Italiaanse testament in België erkend? 

Extra informatie