Databanken Personen- en familierecht

Je vindt twee grote databanken van buitenlandse wetgeving in het personen- en familierecht op deze websites:

Rechtsleer

Dit losbladig werk bevat een uitgebreide bespreking van verschillende buitenlandse stelsels in 24 delen:

BERGMANN, FERID en HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main-Berlin, losbladig.

Je vindt een overzicht van de belangrijkste gegevens per land vind in:

J. VAN DE VELDE, Oranje Boek - Burgerlijke Stand - Internationale Bugerlijke Stand, Uitgeverij Vanden Broele, Brugge, losbladig.

FOD Buitenlandse Zaken

De bibliotheek van de FOD Buitenlandse Zaken heeft een uitgebreide collectie buitenlands recht. Je kan de collectie ter plaatse consulteren:

FOD Buitenlandse Zaken

Juridische Bibliotheek

Karmelietenstraat 15

1000 Brussel

Als ambtenaar van de burgerlijke stand kan je telefonisch informatie opvragen via het telefoonnummer: 02 501 85 93.

Je vindt de adressen en contactgegevens van de buitenlandse ambassades in België op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Informatie over documenten uit het buitenland

Op de website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en op de website van het "Departement of State" van de Verenigde Staten vind je informatie over de praktijk van het uitvaardigen van documenten in verschillende landen.

De Praktische Gids van de 'Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand' (CIEC) is handig bij vragen over de administratieve praktijk van de burgerlijke stand in bepaalde landen.

 

 

 
Extra informatie