Het Wetboek IPR voert een apart hoofdstuk in dat van toepassing is op geregistreerde partnerschappen die relaties van samenleven zijn. Echter, er zijn geregistreerde partnerschappen die niet vallen onder de toepassing van deze regels omdat ze een band creëren die evenwaardig is aan de huwelijksband. Deze partnerschappen worden gelijkgesteld met het huwelijk. De bepalingen uit het Wetboek IPR over huwelijk zijn hierop van toepassing.

De Omzendbrief van 29 mei 2007 verduidelijkt de twee criteria die bepalen welke geregistreerde partnerschappen gelijkgesteld worden met een huwelijk:

  • Op de eerste plaats moeten het ontstaan, de gevolgen (met uitzondering van de gevolgen op het vlak van afstamming en adoptie) en de ontbinding van het partnerschap worden geregeld op manieren die identiek zijn aan die van het huwelijk. Volgens de Circulaire moesten de partnerschappen uit Denemarken, Duitsland ("lebenspartnerschaft"), Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk ("civil partnership") en Zweden gelijkgesteld worden met het huwelijk.
  • Op de tweede plaats moet het voor de partners onmogelijk zijn om in het land waar de relatie werd afgesloten een huwelijk te sluiten. Deze voorwaarde sloot de gelijkstelling met het huwelijk uit van bijvoorbeeld het in Nederland geregistreerd partnerschap. Immers, mensen van verschillend en hetzelfde geslacht kunnen in Nederland ook kiezen voor een huwelijk. Door voor het geregistreerd partnerschap te kiezen sluiten zij dus zelf expliciet de gelijkstelling met het huwelijk uit. In de landen waarvan het partnerschap wel gelijkgesteld wordt met het huwelijk, kunnen enkel partners van hetzelfde geslacht zulk partnerschap afsluiten. Zij hebben niet de keuze tussen het geregistreerde partnerschap en het huwelijk.

Na de inwerkingtreding van de Omzendbrief van 29 mei 2007 werd het ook mogelijk voor partners van gelijk geslacht om een huwelijk af te sluiten in Denemarken, Ijsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Door de combinatie van de twee door de omzendbrief gestelde criteria, zouden dus enkel partnerschappen uit Duitsland, en tot en met 2016 Finland, gelijkgesteld moeten worden met het huwelijk.

 

Extra informatie