Huwelijksbelofte: artikel 45 Wetboek IPR

Wat is het toepasselijk recht?

De huwelijksbelofte wordt beheerst door het recht van het land waar jullie als echtgenoten tijdens de belofte je gewone verblijfplaats hadden.

Als je op dat moment geen gewone verblijfplaats in eenzelfde land had, is het relevante recht dat van de gemeenschappelijke nationaliteit.

Als jullie, als echtgenoten, ook geen gemeenschappelijke nationaliteit hadden, dan valt men terug op het Belgische recht. 

Wat valt onder het toepasselijk recht?

Het recht aangeduid in artikel 45 Wetboek IPR bepaalt wat de juridische vorm van een huwelijksbelofte of verloving is. Bijvoorbeeld contractueel. In sommige rechtssystemen bestaat een verlovingsproces uit verschillende stappen.

Grondvoorwaarden voor het huwelijk: artikel 46 Wetboek IPR

Wat is het toepasselijk recht?

Om de grondvoorwaarden voor het huwelijk te bepalen, kijk je naar het nationale recht van elke echtgenoot. Dit is de algemene regel.

Als je meerdere nationaliteiten hebt en één daarvan is de Belgische, dan past men in België altijd de Belgische regels toe. Zie artikel 3 Wetboek IPR.

Grondvoorwaarden zijn de voorwaarden die bepalen of je een huwelijk aan kan gaan. Bijvoorbeeld de leeftijdsvereisten of de handelingsbekwaamheid om een huwelijk aan te gaan.

Voor de verboden graden van verwantschap moet men rekening houden met de regels van de nationale wetgevingen van elk van de echtgenoten.

Een uitzondering op de algemene regel is voorzien voor huwelijken van personen van hetzelfde geslacht. Volgens de hierboven beschreven regels, zouden personen van hetzelfde geslacht enkel kunnen trouwen als de nationale wetgevingen van beide partners dit toelaten.

De wetgever heeft echter de toegang tot het huwelijk breder willen openstellen. Wanneer één van de partners de nationaliteit heeft van een land dat wel een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht kent of op het grondgebied van een dergelijk land zijn gewone verblijfplaats heeft, kunnen de partners huwen in België. Dat kan ook als dat niet mag volgens het nationale recht van de andere echtgenoot.

Deze regel houdt wel het risico in dat partners in België gehuwd zijn en in andere landen ongehuwd. De Circulaire van 23 januari 2004 (Belgisch Staatsblad 27 januari 2004, subtitel B) vraagt dan ook dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk afsluit, de partners informeert over dit risico. 

Het is ook belangrijk om te weten dat mensen in sommige landen om een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht strafrechtelijk vervolgd worden.

Wat valt onder het toepasselijk recht?

Onder de grondvoorwaarden van het huwelijk valt de vraag of de partijen mogen huwen of niet. Het gaat bijvoorbeeld over de leeftijdsvereiste en over de toegelaten graad van verwantschap.

De mogelijkheid om een tweede huwelijk aan te gaan voordat een eerste ontbonden is, valt in principe ook onder het toepasselijk recht. In België wordt polygamie echter altijd uitgesloten omdat het in strijd is met de internationale openbare orde. Zelfs als het recht toepasselijk op de voorwaarden voor het huwelijk polygamie toelaat.

Vormvereisten van het huwelijk: artikel 47 Wetboek IPR

Wat is het toepasselijk recht?

De vormvereisten van een huwelijk worden bepaald door het recht van het land waar het huwelijk wordt gesloten. Zo zal een huwelijk in België plaatsvinden naar Belgisch recht.

Het Belgische recht bepaalt onder andere dat Belgen niet mogen huwen op buitenlandse ambassades in België.

Wat valt onder het toepasselijk recht?

Dit aangewezen recht bepaalt onder andere of:

 • en hoe het huwelijk op voorhand moet worden aangekondigd
 • de huwelijksakte moet worden vastgesteld en overgeschreven
 • een religieuze ceremonie volstaat voor burgerrechtelijke gevolgen
 • een huwelijk bij volmacht mogelijk is

Dat staat in artikel 47 § 2 Wetboek IPR. 

Persoonlijke gevolgen van het huwelijk: artikel 48 Wetboek IPR

Wat is het toepasselijk recht?

Om te bepalen welk recht de gevolgen van het huwelijk regelt, bestaat er een cascadesysteem: 

 • Je kijkt eerst naar het recht van het land waar beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben op het moment dat de gevolgen worden ingeroepen. Of op het moment van de handeling waarover het geschil bestaat.
 • Hebben de echtgenoten geen gewone verblijfplaats in hetzelfde land? Dan wordt het recht toegepast van het land waarvan beide personen de nationaliteit hebben op het moment dat de gevolgen worden ingeroepen, of op het moment van de handeling waarover het geschil bestaat.
 • Is er ook geen gemeenschappelijk nationaliteit? Dan geldt het Belgische recht.

Wat valt onder het toepasselijk recht?

Het is niet omdat je in België trouwt dat het Belgische recht ook de inhoud en de verplichtingen van het huwelijk bepaalt.

Het recht van toepassing op de huwelijksgevolgen bepaalt onder andere:

 • de plichten tot samenwonen en getrouwheid
 • de bijdrage van de echtgenoten in de lasten van het huwelijk
 • de ontvangst van inkomsten door elke echtgenoot en de besteding ervan
 • de toelaatbaarheid van contracten en giften tussen de echtgenoten en de herroeping ervan
 • de regels over de vertegenwoordiging van een echtgenoot door de andere
 • de rechtsgeldigheid, herstel en gevolgen (ten aanzien van een echtgenoot) van een handeling verricht door de andere echtgenoot, die schadelijk is voor de belangen van het gezin

De volgende zaken vallen niet onder deze regels:

 • het huwelijksvermogen
 • de verandering van de naam na het huwelijk
 • de ouderlijke verantwoordelijkheid over de kinderen
 • de eventuele onderhoudsverplichtingen

Voor elk van deze materies bestaat er een specifieke regeling. Zo bepaalt het nationale recht van elke persoon of hij  zijn naam mag veranderen. Voor de ouderlijke verantwoordelijkheid kijkt men naar het recht van de gewone verblijfplaats van het kind. Voor onderhoudsplichten naar het recht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde.

 

Extra informatie