In verband met het huwelijksvermogen kunnen echtgenoten een huwelijkscontract afsluiten voor een notaris of kan een rechter uitspraak doen over bijvoorbeeld de verdeling van het huwelijksvermogen in het kader van een echtscheiding.

De vraag die we hier trachten te beantwoorden is wanneer de Belgische rechter bevoegd is inzake huwelijksvermogensrecht.

Welke regels bepalen of de Belgische rechter bevoegd is?

De bevoegdheidsregels over huwelijksvermogen worden sinds 29 januari 2019 geregeld door de Europese verordening tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuivoerlegging op het gebied van huwelijksvermogensstelstels  ( Europese verordening 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016). 

De Verordening is geldig in 18 lidstaten van de EU: België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland, Zweden en Cyprus.

Wanneer is de Belgische rechter bevoegd?

Een vordering over huwelijksvermogen kan voor de Belgische rechter worden ingesteld in een van de volgende gevallen (artikelen 4, 5 en 6 van de Verordening):

  • als er in België een zaak over de erfopvolging van een van de echtgenoten wordt gevoerd
  • als er in Belgie een echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk plaatsvindt
  • als de echtgenoten in België hun gewone verblijfplaats hebben
  • als de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten in België was, op voorwaarde dat een van de echtgenoten er nog verblijft
  • als de verweerder zijn gewone verblijfplaats in België heeft
  • als beide echtenoten de Belgische nationaliteit hebben

De echtgenoten kunnen ook een forumkeuze doen (artikel 7 Verordening). Dat is een schriftelijke overeenkomst waarin zij overeenkomen dat de bevoegdheid ligt bij de lidstaat waarvan het recht van toepassing is of bij de lidstaat waar het huwelijk werd gesloten. 

 

Extra informatie