Er is sprake van internationale kinderontvoering als de kinderen naar het buitenland worden gebracht zonder toestemming van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen.

Men moet zich dus eerst afvragen wie het ouderlijk gezag uitoefent.

  • Dat wordt bepaald door het recht van het land waar de kinderen hun gewone verblijfplaats hebben.
  • Dat kan geregeld zijn van rechtswege, door de rechter, door een administratieve overheid of door een wettelijk erkende overeenkomst tussen de partijen.
  • Zolang er geen regeling is getroffen, hebben in vele landen waaronder België beide ouders het gedeelde ouderlijk gezag. In sommige landen heeft van rechtswege alleen de vader het ouderlijk gezag.

Er is ook sprake van een internationale kinderontvoering, als een ouder de afspraken die gemaakt zijn over grensoverschrijdend bezoekrecht niet respecteert. Een voorbeeld hiervan is een ouder die de kinderen op het einde van de afgesproken bezoekperiode niet terug laat gaan naar het land waar de andere ouder woont.

Als een ouder de kinderen meeneemt naar een ander land of met de kinderen terug naar België verhuisd, moet hij of zij altijd opletten dat dit niet beschouwd wordt als internationale kinderontvoering.

 

Extra informatie