• Internationale bevoegdheid naam

    Ik ben een Belgische van Turkse origine. Na mijn echtscheiding in Turkije wens ik opnieuw mijn meisjesnaam. Wat moet ik doen?

  • Toepasselijk recht naam

    Er wordt in België een kind geboren uit een Belgische moeder en een Duitse vader. Welke naam zal het kind krijgen: de naam van de vader, die van de moeder, of een dubbele naam? In welk recht zal de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand het antwoord moeten zoeken?

  • Erkenning naam

    Een Belg, die ook de Spaanse nationaliteit heeft, legt een Spaans document voor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit die akte blijkt dat zijn naam anders is in Spanje dan in België. Hij wil het document laten erkennen zodat hij in Spanje en in België dezelfde naam zou hebben. Is de ambtenaar verplicht om deze akte te erkennen?

Extra informatie