Voor de onderhoudsverplichtingen gelden aparte regels in het familiaal IPR. De onderhoudsverplichtingen volgen dus niet noodzakelijk het recht dat van toepassing is op de echtscheiding of op de afstamming (of adoptie). Het toepasselijke recht op de afstamming kan dus verschillen van het toepasselijke recht voor de vraag of het kind een onderhoud kan vorderen van zijn ouder.

  • Internationale bevoegdheid onderhoudsverplichtingen

    Ik woon in België. Mijn ex-echtgenoot is verhuisd naar Griekenland. Kan ik in België onderhoudsgeld vorderen voor onze gemeenschappelijke kinderen, die bij mij wonen?

  • Toepasselijk recht onderhoudsverplichtingen

    Mijn man is naar Sri Lanka verhuisd. Nu gaan we scheiden. Ik wil onderhoud van hem eisen voor mij en voor onze gemeenschappelijke kinderen. Zal de Belgische rechter onderhoudsgeld toekennen? Is het relevant wat het recht van Sri Lanka hierover zegt?

  • Erkenning onderhoudsverplichtingen

    Ik heb een uitspraak van de rechter in Turkije, die bepaalt dat mijn ex-man elke maand een vastgesteld bedrag moet betalen als onderhoudsgeld voor onze gemeenschappelijke kinderen. Wij wonen beide in België, maar hij betaalt niet. Wat kan ik doen?

Extra informatie