Een relatie van samenleven is een toestand van samenleven die door een openbare overheid moet zijn geregistreerd en die geen band mag scheppen die evenwaardig is met die van een huwelijk (artikel 58 Weboek IPR).

De Omzendbrief van 29 mei 2007 erkent de Franse pacte civil de solidarité, het Nederlandse geregistreerd partnerschap, het Luxemburgse partnerschap, het Zwitserse geregistreerd partnerschap en de vormen van samenleving in Spanje als zulke relaties van samenleven.

Daarnaast zijn er andere partnerschappen die wel een band scheppen die evenwaardig is met die van het huwelijk. Deze partnerschappen gelijkgesteld met het huwelijk worden voor de toepassing van het Wetboek IPR niet beschouwd als een relatie van samenleven, maar als een huwelijk.

Een aantal buitenlandse partnerschappen worden in België gelijkgesteld met het huwelijk. Op die partnerschappen zijn de regels van het huwelijk van toepassing.

  • Internationale bevoegdheid relatie van samenleven

    Ik ben Belg. Ik woon samen met mijn partner uit Wit-Rusland. Mogen we in België een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand?

  • Toepasselijk recht relatie van samenleven

    Mijn Luxemburgse partner en ik sloten in Luxemburg een partnerschap af. We wonen ondertussen in België. Er zijn relatieproblemen. We vragen ons af volgens welk recht ons huis zal verdeeld moeten worden.

  • Erkenning relatie van samenleven

    Een Belg, die in Nederland woonde, had daar een geregistreerd partnerschap afgesloten. Nu hij terug in België woont, vraagt hij aan een gemeentelijke ambtenaar om dit partnerschap in het Belgisch rijksregister in te schrijven. Kan de ambtenaar deze inschrijving doen?

Extra informatie