Wat houdt inburgering in?

Volgens het decreet over inburgering en integratie is inburgering een begeleid traject naar integratie.

De overheid zorgt daarbij voor een programma op maat. Het programma verhoogt de zelfredzaamheid van de deelnemers en hun participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. 

Vier onderdelen

Wat houdt het traject in?

  • een cursus Nederlands
  • een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO): een kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving
  • een inschrijving bij VDAB of Actiris
  • individuele trajectbegeleiding

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en de stedelijke Agentschappen Integratie en Inburgering in Antwerpen en Gent organiseren dit traject.

Vervolgtraject

Sommige inburgeraars breien een vervolg aan hun inburgeringstraject: ze volgen bijvoorbeeld vervolgcursussen Nederlands als voorbereiding op hogere studies. Of ze nemen deel aan een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemer. 

 

Extra informatie