'Inburgeraars' zijn alle mensen van 18 jaar of ouder die krachtens het inburgeringsdecreet recht hebben op een inburgeringstraject. Onder bepaalde voorwaarden hebben ook minderjarigen recht op inburgering.

Hieronder vind je de afbakening van de doelgroep van inburgering in grote lijnen.

De regels zijn erg complex. Voor alle details: download ons brochure 'juridische afbakening van de doelgroep van inburgering in Vlaanderen en Brussel'

Bij 'extra informatie' onderaan deze pagina vind je ook schema's van de totale en verplichte doelgroep. 

Wie heeft recht op een inburgeringstraject?

Iedereen die in een gemeente in het Vlaams of Brussels gewest ingeschreven is in het Rijksregister (dus het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister):

  • als vreemdeling met een wettig verblijf in België, tenzij als dat verblijfsstatuut niet langer dan een jaar kan duren (ook niet na verlenging), en tenzij als het gaat om een asielzoeker (verzoeker om internationale bescherming)
  • of als Belg die in het buitenland geboren is én van wie minstens één ouder ook in het buitenland geboren is

Welke vreemdelingen behoren niet tot de doelgroep van inburgering?

Vreemdelingen die niet ingeschreven worden in het Rijksregister:

  • toeristen (met alleen een aankomstverklaring)
  • sommige diplomatieke verblijvers die niet vermeld worden in het Rijksregister (namelijk met C en D kaart)
  • vreemdelingen zonder wettig verblijf.

Vreemdelingen die uitgesloten zijn van de doelgroep:

  • asielzoekers (verzoekers om internationale bescherming)
  • vreemdelingen met een verblijfsstatuut dat niet langer dan een jaar kan duren, ook niet na verlenging (verblijf met een 'tijdelijk doel')
Extra informatie