Wat houdt inburgering in?

Volgens het Vlaams decreet over inburgering en integratie is inburgering een begeleid traject naar integratie.

De overheid zorgt voor een programma op maat. Het programma verhoogt de zelfredzaamheid van de deelnemers en hun participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. 

Vier onderdelen

Wat houdt het traject in?

  • een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO): een kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving
  • een cursus Nederlands
  • een inschrijving bij VDAB of Actiris
  • een participatie- en netwerktraject

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en de stedelijke Agentschappen Integratie en Inburgering in Antwerpen en Gent organiseren dit traject. Elke inburgeraar krijgt individuele trajectbegeleiding.  

Vervolgtraject

Sommige inburgeraars breien een vervolg aan hun inburgeringstraject: ze volgen bijvoorbeeld vervolgcursussen Nederlands als voorbereiding op hogere studies. Of ze nemen deel aan een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemer. 

Inburgeringsattest

Om een inburgeringsattest te krijgen, moeten de doelen van de verschillende onderdelen van het inburgeringstraject behaald worden, zoals vermeld in het inburgeringscontract. 

Extra informatie