Vreemdelingen die vanaf 26 januari 2017 bepaalde soorten verblijfsstatuut aanvragen, zullen na toekenning ervan integratie-inspanningen moeten doen. Als zij dat onvoldoende doen, zal Dienst Vreemdelingenzaken hun verblijf kunnen beëindigen.

Deze federale verblijfsvoorwaarde en -sanctie komt bovenop de bestaande Vlaamse inburgeringsplicht die al gesanctioneerd wordt met een administratieve geldboete. De verplichte en vrijgestelde doelgroepen van de federale Verblijfswet en van het Vlaamse Decreet integratie- en inburgeringsbeleid komen ook niet overeen.

Lees meer over de federale integratieplicht voor verblijfsstatuten

 

Extra informatie