Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van AgII ondersteunt het werkveld in Vlaanderen en Brussel om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen, met:

  • PUBLICATIES: online info en databank rechtspraakNieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht; Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
  • VORMING: open aanbod en aanbod op vraag (zie vormingen)
  • BEGELEIDING: expertise-ondersteuning op maat van organisaties en problematieken
  • HELPDESKADVIES: advies over specifieke toepassingsvragen (lees eerst onze online info)

Contact voor juridisch helpdeskadvies: 02-2050055 

Telefonische helpdesk met drie keuzetoetsen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Toets 1: Internationaal Familierecht
9-12.30
   
9-12.30
= welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, naam,... Deze vragen kan je ook mailen aan juridesk[at]integratie-inburgering.be
Toets 2: Asielrecht (bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
9-12.30
 
 
9-12.30
9/12 gesloten
= asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers. Geen e-mail advies.

Toets 3: Vreemdelingenrecht

9-12.30
9-12.30
9-12.30
13.30-17
9-12.30
9-12.30
= alle verblijfsstatuten (gezinshereniging, EU-verblijf, ...), verblijfsdocumenten, toegang tot werk en sociale en medische rechten en inburgering per verblijfsstatuut, uitwijzing, reisdocumenten, Belgische nationaliteit,... Geen e-mail advies.

Algemeen contact buiten helpdeskadvies

Voor de andere aspecten van onze dienstverlening (publicaties, vorming en begeleiding) hebben we andere contactgegevens dan het helpdesknummer:

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering? Zeg het ons via dit formulier. 

Wij onderzoeken jouw klacht. Hoe dit onderzoek verloopt, lees je in het klachtenreglement.

Extra informatie