Er bestaat verschillende types mensen zonder wettig verblijf :

  • Uitgeprocedeerden: hebben een verblijfsprocedure doorlopen, en hadden een (tijdelijk) verblijfsdocument, maar hun verblijfsaanvraag is definitief geweigerd.
  • Overstayers: zijn als toerist België binnengekomen of kregen als student of arbeidsmigrant een tijdelijk verblijfsstatuut, maar bleven langer op het grondgebied dan hun visum of tijdelijk verblijfsdocument toestond.
  • Clandestiene migranten: staken clandestien de grens over en startten nooit een verblijfsprocedure. Hun verblijf wordt niet geregistreerd. Een typische groep zijn de transitmigranten, die op doorreis zijn naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.