Hulp bieden uit voornamelijk humanitaire overwegingen aan mensen zonder wettig verblijf is niet strafbaar.

Vrijwilligers, professionele hulpverleners of ambtenaren mogen medische hulp verlenen, voedsel, kledij of onderdak geven, of op zoek gaan naar een oplossing voor de verblijfssituatie. Ze kunnen daarvoor niet vervolgd of bestraft worden. 

Economische motieven mogen ook een rol spelen bij het verlenen van bijstand, voor zover ze niet primeren op de humanitaire overwegingen. Een verhuurder mag bijvoorbeeld een correcte huurprijs vragen voor een woonst.

Misbruik maken van de kwetsbare positie van mensen zonder wettig verblijf is wel strafbaar. Zo kunnen huisjesmelkers en werkgevers die werknemers zonder wettig verblijf tewerkstellen, wel vervolgd worden.

Ook mensensmokkel en -handel is strafbaar.

Extra informatie