Onwettig verblijf is strafbaar in België.

Volgens artikel 75 Verblijfswet kan iemand die België onwettig binnenkomt of er verblijft, gestraft worden met een gevangenisstraf tot 3 maanden en een geldboete. In de praktijk gebeurt dit echter zelden.

De Belgische autoriteiten leveren meestal een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) af, een uitwijzigingsbevel om België binnen een bepaalde termijn te verlaten. Wie daar geen gevolg aan geeft, loopt het risico op een gedwongen uitwijzing.

Overheidsambtenaren hebben de plicht strafbare feiten te melden en zouden in principe mensen zonder wettig verblijf moeten aangeven, maar in de praktijk gebeurt dit zelden.

Andere organisaties en personen hebben in België geen meldingsplicht en vallen vaak onder het beroepsgeheim, zoals bv. dokters, apothekers, scholen, notarissen, ziekenhuizen en OCMW’s.

Extra informatie