Iedereen op het Belgische grondgebied wordt geacht de Belgische wetten te kennen en te respecteren. Ook iemand zonder wettig verblijf heeft dezelfde plichten als andere inwoners van het land.

Mensen zonder wettig verblijf hebben een zeer beperkte toegang tot rechten en diensten in België. Veel rechten worden alleen maar toegekend aan mensen die een geldig verblijfsdocument hebben.

Zonder wettig verblijf zijn, betekent echter niet dat men helemaal geen rechten heeft. De Grondwet en bepaalde internationale verdragen garanderen ook rechten aan mensen zonder wettig verblijf, zoals bv. het recht op gezondheidszorg, onderwijs voor minderjarige, het recht om te huwen, enz.