Voor het openen van een bankrekening is in principe een geldig verblijfsdocument vereist, zodat mensen zonder wettig verblijf geen bankrekening kunnen openen.

Wie over een identiteitsbewijs en (tijdelijk) verblijfsrecht beschikt, kan soms moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen omdat de bank in principe vrij kan beslissen wie zij als klant aanvaardt. Weigert de bank een rekening te openen, dan kan men een basisbankdienst aanvragen.

Het komt vaak voor dat iemand een bankrekening opende op het ogenblik dat hij nog een verblijfsrecht had. Eens de bank vaststelt dat er geen verblijfsrecht meer is, zal de bank de rekening blokkeren en mogelijks afsluiten. Het recupereren van de tegoeden op de rekening kan in dit geval voor heel wat moeilijkheden zorgen.

Extra informatie