Eenieder in België heeft een fundamenteel recht op gezondheidszorg dat voorzien is in artikel 23 van de Grondwet.

Ook mensen zonder wettig verblijf hebben recht op medische zorgen. Voor hen is er een specifiek systeem uitgewerkt volgens de regeling van dringende medische hulp.

Dringend medische hulp is, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet beperkt tot acute spoedhulp, maar omvat alle noodzakelijk geachte preventieve, curatieve en nazorgen die zowel ambulant als door hospitalisatie worden verstrekt.

Extra informatie