Kinderen en jongeren zonder wettig verblijf, hun ouders en opvoedingsverantwoordelijken hebben recht op jeugdhulp. Het Decreet Integrale Jeugdhulp stelt hieraan geen voorwaarden met betrekking tot nationaliteit of wettelijk verblijf.

Integrale jeugdhulp bestaat uit rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen onmiddellijk terug bij rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Deze vindt je onder meer bij Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Jongeren Adviescentrum (JAC). Om beroep te doen op niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp moet een jeugdhulpaanbieder je aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Dit is onder meer het geval voor een tijdelijk of langdurig verblijf in voorzieningen voor kinderen of jongeren die geen thuis hebben of niet thuis kunnen blijven, zoals bijvoorbeeld jonge en/of kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (nbmv).

Alle minderjarige kinderen en jongeren vallen onder het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp. Wie voor de minderjarigheid beroep deed op rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp kan vragen deze voort te zetten tot de leeftijd van 25 jaar. Voortgezette jeugdhulp wordt toegekend op basis van een weloverwogen beslissing die rekening houdt met de situatie en het perspectief van de jongvolwassene (en zijn context) en met het ondersteuningsplan dat een jongere een half jaar voor de meerderjarigheid opstelde. Dit bevat concrete acties en doelen die de jongere wil bereiken. Voor een jongere in onwettig verblijf zal in dat kader rekening gehouden worden aan de toekomstmogelijkheden in functie van het verblijfsrecht.

Extra informatie