Mensen zonder wettig verblijf kunnen geen vrijwilligerswerk uitvoeren wanneer er sprake is van een ondergeschikt verband.

Vrijwilligerswerk is enkel toegestaan voor personen:

  • die in het bezit zijn van een wettig verblijfsdocument;
  • die recht hebben op opvang, met uitzondering van gezinnen zonder wettig verblijf met een minderjarig kind.

Uit de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers volgt echter wel dat van vrijwilligerswerk ‘zonder ondergeschikt verband’ niemand is uitgesloten, zodat iemand zonder wettig verblijf in principe vrijwilligerswerk zou kunnen uitvoeren indien dit niet in ondergeschikt verband gebeurt.

Volgens de verklaring van een voormalige minister van tewerkstelling is er een ondergeschikt verband wanneer een werkgever de vrijwilliger bevelen kan geven over de uitoefening en de organisatie van het werk, waarbij er wel een zekere vrijheid in de uitoefening van de job kan bestaan.

Of er een ondergeschikt verband bestaat, is een feitenkwestie en niet geheel duidelijk.

 

Extra informatie