Iemand is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) op het grondgebied mag verblijven. De Belgische immigratiewetgeving bepaalt hoe vreemdelingen het recht kunnen verwerven om hier te verblijven.

Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘sans papiers’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’, 'mensen zonder papieren' of ‘illegalen’ genoemd.

Het Agentschap Integratie en Inburgering kiest consequent voor de benaming ‘mensen zonder wettig verblijf’. Die naam is neutraal en juridisch correct.