Als je je oude nationaliteit behoudt na verkrijging van een nieuwe, ben je bipatride. Je hebt dan een dubbele nationaliteit.

In België gold vroeger het verbod van dubbele nationaliteit. Een Belg verloor de Belgische nationaliteit wanneer hij vrijwillig een andere nationaliteit aannam.

Het verbod op de dubbele nationaliteit werd op 9 juni 2007 afgeschaft. Men kan dus om het even welke nationaliteit krijgen zonder daardoor de Belgische nationaliteit te verliezen.

Een Belg die een andere nationaliteit verkrijgt, zal dus een dubbele nationaliteit hebben. De Belgische overheid beschouwt iemand met de dubbele nationaliteit gewoon als Belg. 

 

Extra informatie