Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

In sommige gevallen moet je ouder wel iets doen, namelijk een verklaring afleggen, opdat je als kind de Belgische nationaliteit krijgt. Ook dan spreek je van automatische toekenning.

We onderscheiden 5 situaties:

Extra informatie