Ondanks haar naam, heeft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geen bevoegdheid om staatloosheid toe te kennen.

Zij is wel bevoegd voor het afleveren van documenten van de burgerlijke stand (geboorteakte, celibaatsattest, enzovoort) aan de erkende staatloze, en andere officiële documenten die normaal door de nationale overheden worden afgeleverd.

 

Extra informatie