Je ouder is Belg op het moment van je geboorte

Als je in België geboren bent, volstaat het dat één van je ouders Belg is op het moment van je geboorte.

Je ouders doen aangifte van je geboorte. Je wordt dan automatisch Belg, zonder verdere formaliteit.

Je adoptiefouder is Belg op het moment van je adoptie

Als je in België geboren bent, volstaat het dat één adoptiefouder Belg is op het moment van je adoptie.

Je wordt automatisch Belg, zonder verdere formaliteit, op de dag dat je adoptie uitwerking krijgt.

Geen van je ouders is Belg

Als je in België geboren bent en geen van je ouders is Belg, kan je Belg worden in 7 verschillende situaties.

Je ouder is zelf in België geboren

Eén van je ouders is in België geboren. Er is een bijkomende voorwaarde. De ouder die in België is geboren, moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende 5 jaar van de 10 jaar die je geboorte voorafgaan.

Je ouders doen aangifte van je geboorte. Je wordt dan automatisch Belg, zonder verdere formaliteit.

Je adoptiefouder is zelf in België geboren

Eén van je adoptiefouders is in België geboren. Er is een bijkomende voorwaarde. De adoptiefouder die in België is geboren, moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende 5 jaar van de 10 jaar die je adoptie voorafgaan.

Je adoptiefouders doen aangifte van je adoptie. Je wordt dan automatisch Belg, zonder verdere formaliteit.

Je ouder legt een verklaring voor je af

Als je ouder een verklaring aflegt vóór je 12 jaar wordt, word je Belg. Een gewone aangifte volstaat dus niet. De verklaring is niet te verwarren met een nationaliteitsverklaring.

Er zijn wel bijkomende voorwaarden. Je ouders moeten in principe de 10 jaar voorafgaand aan de verklaring hun hoofdverblijf in België hebben. Eén van je ouders moet een verblijfsrecht van onbeperkte duur in België hebben op het moment van de verklaring.

Je adoptiefouder legt een verklaring voor je af

Als je adoptiefouder een verklaring aflegt vóór je 12 jaar wordt, word je Belg. Een gewone aangifte volstaat dus niet. De verklaring is niet te verwarren met een nationaliteitsverklaring.

Er zijn wel bijkomende voorwaarden. Je adoptiefouders moeten de 10 jaar voorafgaand aan de verklaring hun hoofdverblijf in België hebben. Eén van je adoptiefouders moet een verblijfsrecht van onbeperkte duur in België hebben op het moment van de verklaring.

Je ouder wordt Belg

Je hebt je hoofdverblijfplaats in België op het moment dat je ouder Belg wordt.

Het volstaat dat één ouder Belg wordt. Die ouder moet wel het ouderlijk gezag uitoefenen.

Als je ouder Belg werd vóór de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, dus voor 1 januari 2013, is het niet nodig dat je je hoofdverblijfplaats in België had op het moment dat je ouder Belg werd.

Je adoptiefouder wordt Belg

Je hebt je hoofdverblijfplaats in België op het moment dat je ouder Belg wordt.

Het volstaat dat één adoptiefouder Belg wordt. Die adoptiefouder moet wel het ouderlijk gezag uitoefenen.

Als je adoptiefouder Belg werd vóór de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, dus voor 1 januari 2013, is het niet nodig dat je je hoofdverblijfplaats in België had op het moment dat je adoptiefouder Belg werd.

Je hebt geen nationaliteit

Als je vóór je 18 jaar wordt, geen nationaliteit hebt of je nationaliteit verliest, word je automatisch Belg. Dit om staatloosheid te voorkomen.

Er zijn voorwaarden, zoals de verplichting tot registratie bij de ambassade van de ouders, indien die mogelijkheid bestaat.

Je bent een vondeling

Als je in België wordt gevonden, en je ouders zijn onbekend, word je automatisch Belg. Dit om staatloosheid te voorkomen.

 

Extra informatie