Je ouder is Belg op het moment van je geboorte of je adoptie

Als je ouder of adoptiefouder Belg is op het moment van je geboorte, kan je Belg worden in 5 verschillende situaties.

Je ouder is in België geboren

Je ouder, die Belg is op het moment van je geboorte, is geboren in België, de Democratische Republiek Congo, Rwanda of Burundi.

Je ouders doen aangifte van je geboorte. Je wordt dan automatisch Belg, zonder verdere formaliteit.

Je adoptiefouder is in België geboren

Je adoptiefouder die Belg is op het moment van je adoptie, is in België geboren.

Je ouders doen aangifte van je adoptie. Je wordt dan automatisch Belg, zonder verdere formaliteit.

Je ouders leggen een verklaring af vóór je 5 jaar wordt

Als je ouders zelf niet in België geboren zijn, kunnen ze je toch Belg laten worden door een nationaliteitsverklaring af te leggen vóór je 5 jaar wordt.

Je adoptiefouders leggen een verklaring af vóór de 5de verjaardag van je adoptie

Als je adoptiefouders zelf niet in België geboren zijn, kunnen ze je toch Belg laten worden door een nationaliteitsverklaring af te leggen vóór de 5de verjaardag van je adoptie, en voordat je 18 wordt.

Je hebt geen nationaliteit

Als je vóór je 18 jaar wordt geen nationaliteit hebt of je nationaliteit verliest, word je automatisch Belg als je ouder of adoptiefouder Belg is. Dit om staatloosheid te voorkomen.

Je ouder of je adoptiefouder wordt Belg

Je ouder wordt Belg vanaf 1 januari 2013

Als je ouder of adoptiefouder Belg wordt, kan je zelf ook Belg worden. Het volstaat dat één ouder of adoptiefouder Belg wordt.

Er zijn voorwaarden, die vervuld moeten zijn op het moment dat je ouder of adoptiefouder Belg wordt:

  • je hebt zelf je hoofdverblijfplaats in België
  • je ouder of adoptiefouder oefent het ouderlijk gezag over je uit

Je ouder werd Belg vóór 1 januari 2013

Als je ouder of adoptiefouder Belg werd vóór 1 januari 2013, is de oude nationaliteitswetgeving van toepassing. Je kreeg automatisch de Belgische nationaliteit toegekend als:

  • je minderjarig was op het moment dat je ouder of adoptiefouder Belg werd,
  • je ouder het ouderlijk gezag over je uitoefende.

In tegenstelling tot de nieuwe wet (Wetboek van de Belgische nationaliteit) kreeg je volgens de oude wet automatisch de Belgische nationaliteit, ook als je je hoofdverblijfplaats in het buitenland had.

Als je volgens de oude wet automatisch de Belgische nationaliteit kreeg toegekend, kan je ook nu nog het 'bewijs' daarvan aanvragen. Namelijk een Belgisch paspoort.

 

Extra informatie