Als je meerderjarig bent, zijn er verschillende situaties waarin je Belg kan worden. Meer details over de voorwaarden vind je op de webpagina's onder 'procedures om Belg te worden'. 

Je bent geboren in België

Je kan Belg worden als je geboren bent in België. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt een wettelijk verblijf in België sinds je geboorte
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur in België op het moment van je verklaring

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je bent geïntegreerd

Je kan Belg worden als je geïntegreerd bent in België. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt 5 jaar wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis
 • je bewijst je maatschappelijke integratie
 • je bewijst je economische participatie

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je bent gehuwd met een Belg

Je kan Belg worden als je gehuwd bent met een Belg. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt 5 jaar wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis
 • je toont aan dat je gehuwd bent met een Belg en dat je minstens 3 jaar in België hebt samengeleefd met je echtgenoot
 • je bewijst je maatschappelijke integratie

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind

Je kan Belg worden als je ouder bent van een Belgisch minderjarig kind. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt 5 jaar wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis
 • je bewijst dat je ouder bent van een Belgische minderjarig kind
 • je bewijst je maatschappelijke integratie

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit

Je kan Belg worden als je geen economische activiteit kan uitoefenen omwille van een handicap of invaliditeit. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt 5 jaar wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst dat je omwille van invaliditeit of een handicap geen economische activiteit kan uitoefenen

Er worden verschillende voorwaarden gesteld aan de begrippen invaliditeit en handicap.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je bent 65 jaar

Als je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebt bereikt, kan je Belg worden.

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt 5 jaar wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst dat je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebt bereikt

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België

Je kan Belg worden als je 10 jaar wettelijk verblijf hebt in België. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis
 • je bewijst je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring.

Je hebt buitengewone verdiensten aan België bewezen

Je kan Belg worden als je bijzondere verdiensten aan België hebt bewezen, die bijdragen aan de internationale uitstraling van België. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt een wettelijk verblijf in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je geeft de redenen op waarom het zo goed als onmogelijk is om Belg te worden via een nationaliteitsverklaring
 • je hebt buitengewone verdiensten aan België bewezen of je kan ze bewijzen

De buitengewone verdiensten worden gedefinieerd door de wet.

Je volgt de procedure van naturalisatie.

Je bent staatloze

Je kan Belg worden als je erkend bent als staatloze. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je bent erkend als staatloze in België
 • je hebt een wettelijk verblijf in België sinds minstens 2 jaar
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag

Je volgt de procedure van naturalisatie.

Na 10 jaar bezit van staat van de Belgische nationaliteit

Als na 10 jaar bezit van staat van de Belgische nationaliteit, je nationaliteit betwist wordt omdat die ten onrechte werd toegekend, kan je Belg worden via nationaliteitsverklaring. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent te goeder trouw
 • de Belgische nationaliteit werd je ten onrechte verleend
 • je werd gedurende 10 jaar zonder onderbreking door de Belgische overheden behandeld als Belg
 • je Belgische nationaliteit wordt betwist door een Belgische overheid.

Je volgt de procedure van nationaliteitsverklaring. 

 

Extra informatie