Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht is een juridisch-wetenschappelijk tijdschrift met voeling voor wat leeft in de (rechts)praktijk. Het verschijnt vier keer per jaar. Het Agentschap Integratie en Inburgering verzorgt het redactiesecretariaat. Uitgeverij Die Keure geeft het uit.

Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving weer en publiceert rechtsleerartikelen over het vreemdelingenrecht. Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (ISSN 0776-8605) heeft een hoogstaand wetenschappelijk niveau. In 2005 kreeg het de ranking B2 van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het tijdschrift is niet alleen nuttig voor academici. Het is een bron van informatie voor iedereen die professioneel of vrijwillig werkt met of voor vreemdelingen.

Rubrieken

Het tijdschrift heeft volgende rubrieken:

 • Rechtsleer: bijdragen over:
  • vragen of problemen uit de praktijk
  • overzichten van rechtspraak
  • kritische beschouwingen over het vreemdelingenrecht in ruime zin.
 • Rechtspraak: opmerkelijke, innoverende en interessante (Belgische) rechtspraak. Daarbij publiceren we zo vaak mogelijk annotaties.
 • Rechtspraakoverzicht: per kwartaal een selectie van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Redactieleden en specialisten bespreken en duiden kort de belangrijkste arresten die in dat kwartaal verschenen zijn.
 • Elders gepubliceerd: een overzicht van interessante rechtspraak en rechtsleer die verschenen in andere tijdschriften of boeken. Zowel nationaal als internationaal.
 • Wetgeving: per kwartaal een overzicht van belangrijke wetgeving die verscheen in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Mededelingen: een verzameling van interessante nieuwsbriefberichten van het Agentschap Integratie en Inburgering, die een praktijkgericht overzicht bieden van recente evoluties en ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Redactie

De redactie bestaat uit:

 • Hoofdredacteur: Dirk Vanheule, hoogleraar Universiteit Antwerpen – advocaat bij de balie te Gent
 • Katrien Allyns, attaché Studiebureau bij het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • Petra Baeyens, juriste ECRE
 • Steven Bouckaert, rechter in de arbeidsrechtbank Gent - plaatsvervangend docent Universiteit Antwerpen - docent Sociale Hogeschool Heverlee
 • Bob Brijs, advocaat bij de balie te Brussel
 • Sanne Crombecq, attaché juridische geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Geert Debersaques, onderwijsprofessor aan de VUB
 • Luc Denys, advocaat bij de balie te Brussel
 • Ellen Desmet, docent Universiteit Gent
 • Koen Dewulf, directeur Federaal Migratiecentrum Myria
 • Benoit Dhondt, advocaat bij de balie te Antwerpen en assistent aan de Migration Law Clinic, Legal Clinic UGent
 • Marie-Claire Foblets, gewoon hoogleraar Instituut voor vreemdelingenrecht KULeuven - directeur Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Kristine Goossens, attaché Studiebureau bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • Miep Grouwels, advocaat bij de balie te Brussel 
 • Vinciane Hoefnagels, attaché Studiebureau bij de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Meron Knikman, teamverantwoordelijke Adviescentrum Migratie CAW Antwerpen
 • Luc Leboeuf, advocaat bij de balie te Waals-Brabant, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en post-doctoraal onderzoeker bij het Max Planck Institute
 • Freek Louckx, referendaris bij het Hof van Cassatie en wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel
 • An Maes, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Gunter Maes, hoofddocent UHasselt - docent onderwijsrecht KULeuven
 • Dirk Nuyts, advocaat bij de balie te Brussel 
 • Ruth Stokx, juridisch adviseur Studentenbeleid KULeuven
 • Mieke Van de Putte, stafmedewerker directie personeel en organisatie UGent
 • Filipe Van Huylenbroeck, jurist Agentschap Integratie en Inburgering
 • Jinkse Verhellen, docent Universiteit Gent
 • Herwig Verschueren: gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 
 • Ruben Wissing, onderzoeker bij Human Rights Center - Migration Law Research group, Universiteit Gent

Wetenschappelijk medewerkers:

 • Mathieu Beys, Jurist bij Myria en praktijkassistent aan de Université Libre de Bruxelles
 • Dieter De Cock, auditeur bij de Raad van State
 • Joyce De Coninck, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent 
 • Femke Gremmelprez, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent
 • Hester Kroeze, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent

Redactiesecretariaat: Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Bezorg ons rechtspraak

We zijn altijd op zoek naar rechtspraak over verblijfsrecht, nationaliteit, werken, trouwen, sociale zekerheid, OCMW-steun, opvang, gezondheid, reizen en inburgering. Daarvoor doen we graag een beroep op jouw medewerking. 

Ben je in het bezit van belangrijke vonnissen of arresten? 

Bezorg ze per e-mail of post aan:

Filipe Van Huylenbroeck via dit contactformulier

Agentschap Integratie en Inburgering

Havenlaan 86C – Bus 212

1000 Brussel

Bekijk de inhoud van het laatste nummer

Raadpleeg het tijdschrift digitaal (van 2001 tot nu) of van 1978 tot 2000 (open access)

Abonneer je via de website van Die Keure

Zoek arresten op onze databank rechtspraak