Ook vreemdelingen kunnen in België een bankrekening openen. Als de bank dit weigert, kan je een beroep doen op de basisbankdienst. Het is een bankrekening met een minimale dienstverlening. Elke consument die in de Europese Unie verblijft heeft er recht op.

  • Een gewone bankrekening

    Een gewone bankrekening is een betaalrekening, ook wel zichtrekening genoemd. Voor de eenvoud gebruiken we het woord ‘bankrekening’.  

  • Basisbankdienst

    Elke consument die in de Europese Unie verblijft, heeft recht op een basisbankdienst. Het is een bankrekening met een minimale dienstverlening. Er zijn voorwaarden.