Een gewone bankrekening is een betaalrekening, ook wel zichtrekening genoemd. Voor de eenvoud gebruiken we het woord ‘bankrekening’.