Voor dringende medische hulp heb je een attest 'dringende medische hulp' nodig. 

De arts maakt het attest op. Bij zorg in een ziekenhuis wordt het attest bewaard in het ziekenhuis, en is het terug te vinden in Mediprima. Bij zorg buiten het ziekenhuis wordt het attest door de arts opgestuurd naar het bevoegd OCMW, die het in het sociaal dossier van de cliënt bewaart. 

Wie heeft er een attest 'dringende medische hulp' nodig?

Je hebt het nodig als:

  • je onwettig in België verblijft;
  • en je een tussenkomst van het OCMW in de medische kosten vraagt.

Wie kan een attest 'dringende medische hulp' opmaken?

Alleen een arts of een tandarts die erkend is door het RIZIV kan een attest 'dringende medische hulp' opmaken.

Inhoud

Zorgverstrekkers in ziekenhuizen zijn verplicht om het modelattest van de POD MI te gebruiken.

Zorgverstrekkers buiten de ziekenhuizen kunnen een eigen attest opmaken, dat minstens deze informatie bevatten (Omzendbrief van 1 maart 2005):

  • datum van de zorgverstrekking;
  • verzoek tot tussenkomst omwille van ‘dringende medische hulp’;
  • naam van de patiënt;
  • naam en handtekening van de arts.

Hoe lang blijft het attest 'dringende medische hulp' geldig?

Het attest ‘dringende medische hulp’ is maximaal voor 1 jaar geldig. Daarna moet je een nieuw attest laten opstellen.  

Het attest geldt voor één specifieke medische of farmaceutische verstrekking of voor één specifieke behandelingenreeks. Een behandelingenreeks vloeit voort uit eenzelfde feit.

Als de behandelingenreeks meerdere maanden duurt, dan is er een maandelijkse controle op de facturen. Voeg bij elke maand een kopie van het medisch attest bij de facturen. Een nieuw bezoek bij de arts voor een geheel nieuw attest is er niet nodig.

Extra informatie