Als derdelander moet je in bepaalde verblijfsprocedures een medisch attest ‘geen bedreiging volksgezondheid’ voorleggen.

Het attest toont aan dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid kan bedreigen.

Standaard model

Een standaard model medisch attest ‘geen bedreiging volksgezondheid’ werd als bijlage toegevoegd aan het Verblijfsbesluit. 

Download het standaard model op de website van Dienst Vreemdelingezaken

Niet ouder dan 6 maanden

Het medisch attest mag niet ouder zijn dan 6 maanden vanaf de indiening van je aanvraag.

Wie attesteert wat?

Ben je in het buitenland? Dan kan je het medisch attest laten opmaken door een arts die erkend is door de Belgische ambassade of het consulaat. Je kan bij de ambassade of het consulaat een lijst van erkende artsen opvragen.

Ben je in België? Dan kan je je medisch attest laten opmaken door een arts naar keuze in België. 

De arts moet in het attest attesteren dat je niet lijdt aan één van de volgende ziekten:

  • TBC in een actief stadium of met ontwikkelingstendensen
  • tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het internationaal gezondheidsreglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend in Genève op 23 mei 2005
  • andere besmettelijke door infectie of parasieten veroorzaakte ziekten, mits er voor deze ziekten in België beschermende bepalingen ten aanzien van de inwoners gelden.

 De arts beslist autonoom hoe hij vaststelt of je aan een ziekte lijdt die de volksgezondheid kan bedreigen.

 

Extra informatie