Een medisch attest ‘medische overmacht’ heb je nodig om je situatie van medische overmacht te bewijzen.

Medische overmacht kan een reden zijn voor:

  • Financiële steun van het OCMW
  • Verlengde materiële opvang

Attest 'medische overmacht' voor OCMW-maatschappelijke dienstverlening

Meestal weigert het OCMW financiële steun bij medische overmacht en moet je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank heeft dan vaak een medisch attest ‘medische overmacht’ nodig om een beslissing te nemen over je beroep. De arbeidsrechtbank stelt soms een medisch expert aan. De medische expert neemt een beslissing op basis van het medisch attest ‘medische overmacht’ dat je behandelend arts opstelde. Hij kan je ook zelf consulteren. De arbeidsrechter kent meestal het equivalent leefloon toe.

Het medisch attest ‘medische overmacht’ moet voldoende gedetailleerd en gestoffeerd zijn.

Als behandelend arts moet je een duidelijk beeld geven van de ziekte. Vermeld bijvoorbeeld:

  • de diagnose
  • de ernst
  • de vereiste behandeling

Als advocaat toon je best met medische herkomstlandeninformatie aan dat je cliënt in een overmachtsituatie verkeert.

Als je ook een aanvraag om medische regularisatie (9ter) indiende, dan kan je het standaard medisch attest 9ter met eventuele bijlagen toevoegen aan het medisch attest ‘medische overmacht’.

 

Attest 'medische overmacht' voor verlengde materiële opvang

Wil je bij Fedasil een verlenging van je materiële opvang vragen, dan is een recent medisch getuigschrift, van maximaal 2 maanden oud, nodig.

Je gebruikt hiervoor best het attest van Fedasil, maar dit is niet verplicht. Het attest kan door een arts van de opvang of door een externe arts worden opgesteld. Download het attest van Fedasil: Aanvraag verlenging materiële hulp om medische redenen

Als je ook een aanvraag om medische regularisatie (9ter) indiende, dan kan je het standaard medisch attest 9ter, met eventuele bijlagen, toevoegen aan het medisch attest ‘medische overmacht’.

 

Extra informatie