Medisch attest ‘Verlengde opvang Fedasil’

Als je de materiële opvang bij Fedasil wil verlengen, dan heb je een medisch attest ‘Verlengde opvang Fedasil’ nodig. De verlenging kan nodig zijn omdat je meer dan 7 maanden zwanger bent. Of omdat je om medische redenen de opvangstructuur niet kan verlaten.

Fedasil stelt een standaard formulier ter beschikking.

Download het medisch attest 'Verlengde opvang Fedasil'

Medisch attest ‘Aangepaste opvang Fedasil’

Als je aangepaste opvang nodig hebt, is ook dan een medisch attest van een arts vereist.

De aangepaste opvang kan nodig zijn:

  • als je specifieke medische noden hebt, bijvoorbeeld een individuele kamer, dagbesteding, enzovoort,
  • als je om medische redenen naar een ander opvangcentrum of LOI moet.
Extra informatie