Het ziekenfonds attesteert dat je een Belgische ziekteverzekering kan krijgen vanaf de dag van je binnenkomst in België. Je hebt het attest in sommige situaties van gezinshereniging nodig.

Download het modelattest van aansluiting ziekteverzekering bij ziekenfonds

Wat attesteert het ziekenfonds met het modelattest van aansluiting?

Het ziekenfonds attesteert alleen dat de echtgenoot, echtgenote of het kind bij binnenkomst in België ingeschreven kan worden in de ziekteverzekering. De inschrijving gebeurt als persoon ten laste van de gerechtigde en voor zover bij binnenkomst in België aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De echtgenoot, echtgenote of het kind dat het gezin komt herenigen staat in het attest van gezinssamenstelling.
  • De verwantschap of het huwelijk kan bewezen worden. Aan die voorwaardie is bijna altijd voldaan. De DVZ gaat in het kader van de gezinshereniging na of er een verwantschap of huwelijk is. 
  • Er is een vermoeden van aanwezigheid in België. 

Het ziekenfonds doet geen uitspraak over de voorwaarden. Het is de DVZ die oordeelt of eraan voldaan is.

Wie kan het modelattest van aansluiting krijgen?

Het ziekenfonds kan het modelattest alleen afleveren aan wie als gerechtigde of 'titularis' is ingeschreven. Dus niet als je ingeschreven staat als 'persoon ten laste'.

Als gerechtigde krijg je het modelattest alleen voor de volgende gezinsleden die jou willen komen vervoegen in België:

  • je echtgenoot of echtgenote
  • je kind jonger dan 25 jaar

Dus niet voor deze gezinsleden:

  • je ascendent
  • je geregistreerd partner (samenwoner genoemd in de ziekteverzekering)

Dan moet je een ander bewijs van ziekteverzekering voorleggen. 

Wat moet het ziekenfonds verifiëren?

Het ziekenfonds moet nagaan of de persoon die zich in België wil laten vervoegen door een gezinslid is ingeschreven als gerechtigde. Het ziekenfonds kan geen modelattest van aansluiting afleveren als die persoon is ingeschreven als 'persoon ten laste'.

Het ziekenfonds moet niet nagaan of:

  • er een vermoeden van verblijf in België is.
  • de persoon die naar België komt  bij het invullen en afleveren van het modelattest van aansluiting al in de gezinssamenstelling staat vermeld.
  • de persoon die naar België komt werkelijk zijn of haar echtgenoot, echtgenote of kind is. Die uitleg staat louter informatief op het attest.

Het ziekenfonds moet geen huwelijksakte, geboorteakte of adoptieakte opvragen. De Dienst Vreemdelingenzaken gaat de verwantschapsband uitvoerig na.

 

Extra informatie