Als diabetespatiënt heb je recht op financiële of materiële steun als je in een medische overmachtssituatie verkeert door je ziekte.

Je verblijfsstatus bepaalt hoe je medische behandeling betaald wordt.

Soms kom je in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter).

Diabetes wordt in de volksmond ook suikerziekte genoemd.

Opvang en steun?

Als je geen wettig verblijf hebt, en in een situatie van medische overmacht verkeert, dan kan je OCMW-steun krijgen als je behoeftig bent. Meestal moet je dat afdwingen via de arbeidsrechtbank.

Soms geniet je van materiële opvang. Of kan je een verlenging van je opvang vragen.

Toegang tot gezondheidszorg

De toegang tot gezondheidzorg is afhankelijk van je verblijfsrecht of de stand van de procedure om een verblijfsrecht te krijgen.

>> Lees hoe je medische kosten worden betaald afhankelijk van je verblijfsstatuut

Test- en zelfzorgmateriaal  

Testmateriaal

Als je geen ziekteverzekering hebt, kan het ziekenhuis je gratis testmateriaal meegeven. Dat wordt zo voorzien in een RIZIV-conventie. Het ziekenhuis moet hiervoor de nodige documenten invullen.
Het is mogelijk dat Fedasil je medische kosten betaalt zonder dat je in hun opvangstructuur verblijft. Ook dan moet je deze documenten ook door het ziekenhuis laten invullen en aan Fedasil bezorgen. Fedasil zal je dan een betalingsverbintenis afleveren waarmee je dit testmateriaal kan bekomen. Tenminste als je aan de medische voorwaarden voldoet.

Zelfzorgmateriaal

Als je lid wordt van de Vlaamse Diabetesvereniging krijg je toegang tot veel informatie en fijne activiteiten. Je kan ook zelfzorgmateriaal (bv. insulinenaalden, pennen, …) aankopen tegen sterk gereduceerde prijzen.

Vlaamse Diabetesvereniging 0800/96.333

Verblijfsrecht?

Als je diabetes hebt, kom je soms in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je moet aantonen dat je door je ziekte onmogelijk naar je herkomstland of land van verblijf kan terugkeren. Een belangrijk criterium is de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de vereiste behandeling of medicatie in je herkomstland of land waar je wettig kan verblijven (bijv. een Dublinland).

>> Bekijk de medische informatie van uw herkomstland

>> Lees meer over het medisch attest dat uw arts moet invullen

Extra informatie